GUNKUL SPECTRUM ต่อยอดสู่ Energy Solution พร้อมเชื่อมต่อกลุ่ม End User

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดตัวหน่วยงาน GUNKUL SPECTRUM เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) โดยผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำของประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร และสถาบันการเงิน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกำหนดเป้าหมายสู่การเป็น Thailand’s First Energy Trendsetter ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ (New Source of Energy) ที่ไม่ตายตัว แต่จับต้องได้จริง 

 

คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง แผนงานของบริษัทในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อเข้ามาดูแลสายงานที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม ในชื่อ “GUNKUL SPECTRUM” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยพร้อมการสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้บริโภคว่า พลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตารางเมตรของประเทศได้อย่างแท้จริง

“กว่า 38 ปีบนเส้นทางธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน วันนี้กันกุลพร้อมแล้วที่จะส่งต่อ The Next Generation of Energy หน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า GUNKUL SPECTRUM จะเข้ามาดูแลภารกิจในการสร้างนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ Disruptive technology แต่ต้องเป็นการสร้างใน Speed ที่เรียกได้ว่าเป็น Speed of Light ด้วยไอเดียที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกวัน แต่การปรับตัวอย่างรวดเร็วและการทำให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในยุค Post-pandemic era ผ่านกระบวนการทำงานของพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ในองค์กร ภายใต้การนำทีมของ “คุณนฤชล ดำรงค์ปิยวุฒิ” ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นที่ 2 ของ GUNKUL

ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน วันนี้ GUNKUL กำลังก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นผู้สร้าง ด้วยการต่อยอดการทำธุรกิจในมุมมองใหม่ๆ และขยายขอบเขตของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับผู้บริโภคทั่วไป จากเดิมที่เน้นการทำธุรกิจในแบบ B2B และ B2G เป็นหลัก ซึ่งในอนาคตยังวางเป้าหมายจะมุ่งไปสู่การเป็น Trendsetter ของวงการพลังงาน ด้วยการสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้”

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ Head of Energy Innovation Pioneer กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน คือ การมีรูปแบบที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้ ส่งผลให้ผลลัพธ์ (Outcome) จากทีม GUNKUL SPECTRUM สามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จับต้องได้ เป็นบริการที่ให้ผู้คนเข้าไปใช้งาน หรือในลักษณะของข้อมูลความรู้ที่ทางทีมต้องการจะส่งต่อ และจุดประกายให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจเหมือนกันได้มีโอกาสต่อยอดความคิดนั้น โดยมี GUNKUL SPECTRUM จะเป็นผู้ช่วยคิด ช่วยสร้าง และยังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และเครือข่ายทั้งหมดของกันกุลเอ็นจิเนียริ่งได้อีกด้วย ซึ่งแกนภารกิจของ GUNKUL SPECTRUM จะแบ่งออกเป็น 3 แกนด้วยกัน

  1. Energy Reformation – ภารกิจในการทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ
  2. Energy explorer – ภารกิจในการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน
  3. Ecosystem builder – ภารกิจในการสร้างระบบนิเวศของ Smart Energy

 

Check out our latest

Stories