Public Policy

อว.ดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หวังยกระดับมหาวิทยาลัยทัดเทียมสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถผลิตบุคคลากรคุณภาพสูง มุ่งตอบสนองความต้องการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ภาคการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 พร้อมกันนี้ยังเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเชี่ยวชาญ...

เลขาธิการสภาพัฒน์ เผย GDP ปีหน้าอาจพลิกบวก 4% ย้ำ! วิชาชีพสถาปนิกมีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ACT FORUM ’20 Design + Built หรือ งานสภาสถาปนิก ถือเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมงานเดียวแห่งปีที่รวบรวมทุกเรื่องราวด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ และก่อสร้างไว้อย่างครบครัน เริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้ โดยมีกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในพิธีเปิดมีหนึ่งไฮไลต์สำคัญ นั่นคือการกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "สถาปนิกกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564" โดย คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยให้เห็นทิศทางของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2564 ในหลายประเด็นที่น่าสนใจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ความหลากหลาย สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้อย่างมาก ส่งผลให้ตัวเลข GDP ในไตรมาส 2...

สดช.ปลื้มคลาวด์ภาครัฐสุดปังแจงยอดภาครัฐขอใช้ GDCC พุ่งทะลุเป้าถึงปี 2565

สดช. ปลื้มภาครัฐตื่นตัวตอบรับล้นหลามรอเข้าใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC คิวยาวไปถึงปี 2565 เร่งขยายคาพาซิตี้รองรับความต้องการ พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เดินหน้าผลักดันการบริหารจัดการภาครัฐสู่มิติใหม่ด้วยบิ๊กดาต้า สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)  โชว์ผลงานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐอย่างล้นหลามเกินคาด จากความตื่นตัวของภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล  เฟสแรกมีหน่วยงานรัฐเข้าใช้งานระบบเต็มจำนวน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนย้ายระบบงานขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Machine) 21,000 VM ของคลาวด์...

รมว.ศธ. เตรียมลงทุนระบบการศึกษาไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  พร้อมพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทย เตรียมแผนลงทุนในอนาคตมุ่งเน้นใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบการศึกษา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมความพร้อมของ “บุคลากร-นักเรียน” เพื่อให้มีความ “คุ้นเคย-คล่องตัว” ในการใช้ สิ่งสำคัญต้องมีความเข้าใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน โดยต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยก่อนการขึ้นกล่าวปาฐกถาภายในงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2021 ว่า ในการวางรากฐานของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษานั้น เราจำเป็นต้องมีการเตรียมคน...

คลัง อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 คาดสรุปภายในธ.ค.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและร้านค้า โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.63 หลังจากได้รับการตอบรับจากประชาชนและร้านค้าเป็นอย่างดี ซึ่งล่าสุดวันนี้ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนที่ยังเหลืออยู่อีก 2.4 ล้านสิทธิ และพบว่ายอดลงทะเบียนเต็มอย่างรวดเร็ว ในส่วนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดว่าจะต้องมีการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิจาก 10 ล้านสิทธิ หรือจะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายให้มากขึ้นหรือไม่...

ผลกระทบทางลบต่อภาคส่งออกไทยไม่มากนักจากการตัดสิทธิจีเอสพีของสหรัฐฯต่อสินค้าไทย 231 รายการ

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ผลกระทบทางลบต่อภาคส่งออกไทย เศรษฐกิจไทยโดยรวมไม่มากนักจากการตัดสิทธิจีเอสพีของสหรัฐฯต่อสินค้าไทย 231 รายการและไม่มีความจำเป็นในการทำตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการในเปิดตลาดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเพราะได้ไม่คุ้มเสีย โดยเฉพาะประเด็นทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย และ ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์น่าจะตัดสินใจบนพื้นฐานผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรักษาฐานคะแนนจากกลุ่มเกษตรกรสหรัฐฯ สินค้าไทย 231 รายการที่ถูกตัดสิทธิล่าสุดและมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม มีเพียง 147 รายการเท่านั้นที่ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ สินค้ากลุ่มนี้ (147 รายการ) มีมูลค่านำเข้าเฉลี่ยประมาณ 600-700...

อสป.เปิดแผนพัฒนาปั้น”สะพานปลาสมุทรสาคร เป็น “Hub of Seafood”

“อมรศักดิ์” พร้อมเดินหน้าพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วไทย  เล็งปั้นสะพานปลาสมุทรสาคร เป็น "Hub of Seafood” ตามแผนพัฒนาธุรกิจ 5 ปี พร้อมรับลูก รมช.เกษตรฯ ที่อยากให้ อสป.เร่งพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือทั้งหมดให้ทันสมัย สะอาด ถูกสุขอนามัย และเป็นจุดเชคอิน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงขยายพื้นที่จำหน่ายสัตว์น้ำจืดทั่วภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์...

ส.อ.ท. ออกมาตรการเร่งอัดฉีดสภาพคล่องให้ SMEs 100 บริษัทเอกชนตบเท้าเข้าร่วมมาตรการเครดิตเทอม 30 วัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ออกมาตรการเร่งอัดฉีดสภาพคล่อง SMEs ด้วยโครงการ F.T.I. Faster PAYMENT : ส.อ.ท. ช่วยเศรษฐกิจไทย นำร่องจากคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. วาระปี 2563-2565 ซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่กว่า 100 บริษัท ที่ยินดีเข้าร่วมโครงการฯ โดยบริษัทดังกล่าวได้ร่วมสนับสนุนมาตรการการชำระหนี้ให้แก่คู่ค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับสินค้าหรือบริการครบถ้วนและได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่...

ไทยพร้อมขับเคลื่อน BCG ดันประเทศสู่ Bio Hub of ASEAN

3 หน่วยงานไทยแสดงความพร้อมเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมของไทยก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green : BCG) แห่งภูมิภาคอาเซียน นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหาย...

กท.อุตสาหกรรมชู Bio Circular Green ดันอุตสาหกรรมไทยรับยุค New Normal

กระทรวงอุตสาหกรรมไทยเปิดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยภายใต้ยุค New Normal ชูแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy : BCG) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นายภานุวัฒน์ ตรียากรูศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไทย ในฐานะตัวแทนกระทรวงอุตสหากรรมไทย ได้ขึ้นเวทีกล่าว ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ...

สภาอุตฯเผยดัชนีขยับต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 วอนรัฐออกมาตรการกระตุ้นเพิ่ม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยรายงานดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคมพบขยับปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หลังปลดล็อกเฟส 6 พร้อมวอนรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ขยายระยะเวลาชำระเงินกู้ ของธุรกิจเอสเอ็มอีออกไปอีก 2 ปี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82.5...

ศธ. ผนึกกำลังภาคเอกชน สร้างแพลตฟอร์ม DEEP ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

ศธ.เปิดตัว DEEP-ดิจิทัล แพลตฟอร์มทางการศึกษายกกำลังสอง ดิสรัปชั่นทั้งระบบ เก็บฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ต่อยอดการพัฒนาทุนมนุษย์ Google-Microsoft ร่วมหนุนใช้ระบบ Single Sign-on ครั้งแรกในไทย TRDI เชื่อมั่นเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาแน่นอน   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานเปิดงานเปิดงาน “Education Digital Disruption ปลดล็อกการศึกษาไทยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล” หรือการเปิดแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศที่เรียกว่า DEEP (Digital...

10 ธุรกิจดาวเด่นที่ยังเติบโตและมีการลงทุนเพิ่ม

“พาณิชย์”เปิด 10 ธุรกิจดาวเด่น ที่เติบโตได้ดีและมีการลงทุนทำธุรกิจเพิ่มในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ธุรกิจทางการแพทย์ ฆ่าเชื้อโรค อีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชัน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งสินค้า ขายส่ง ทำบัญชี

Must Read

“เฉลิมชัย”เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565–2566 สั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าเต็มสูบ

      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ.2565 –2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom meeting) จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20...
- Advertisement -

The film Factory บริษัทภาพยนตร์โฆษณายักษ์ใหญ่ รุกตั้ง 6 บริษัทรองรับลูกค้ายุคดิจิทัล

The Film Factory บริษัทภาพยนตร์โฆษณาชั้นนำของไทยที่สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาคุณภาพให้แบรนด์ชั้นนำมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ขับเคลื่อนสู่โมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลและนิวนอร์มัลด้วยการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา 6 บริษัท ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและจุดเด่นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่าง ภายใต้การดูแลของผู้กำกับระดับตำนาน เช่น คุณหนัง พงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู, คุณต้อม เป็นเอก รัตนเรือง, คุณไมเคิล วอร์ และ คุณศิษฏ์ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง เป็นต้น  โมเดลธุรกิจใหม่จะมุ่งไปที่ “Quality...

ก.เกษตรฯ เร่งเครื่องสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่

“กระทรวงเกษตรฯ” จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ผนึก AIC เดินหน้าปั้นนิคมอุตสาหกรรมเกษตร (Agroindustry) 18 กลุ่มจังหวัด “อลงกรณ์” ดึง “กนก อภิรดี-ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์” นักบริหารมืออาชีพเสริมทัพขับเคลื่อนเริ่มต้นเฟสแรก 8 กลุ่มจังหวัด

ท็อปส์ ฉลองครบรอบ 25 ปีสุดยิ่งใหญ่ จัดหนักเซอร์ไพรซ์ขอบคุณลูกค้าคนสำคัญตลอดปี

ท็อปส์ ฉลองครบรอบ 25 ปี ประเดิมแคมเปญแรก ช้อปบาทเดียว ลุ้นรับของรางวัล รวมกว่า 2 ล้านบาท (กรุงเทพฯ – 12 มกราคม 2564) ตลอด 25 ปีแห่งการเดินทางเคียงข้างลูกค้าทุกคนในทุกสถานการณ์ นับตั้งแต่ปี...