​“พาณิชย์” เปิดตัวเว็บไซต์ “คิดค้าดอทคอม” ช่วยผู้ประกอบการมีข้อมูลเชิงลึกทำธุรกิจ

​“พาณิชย์” เปิดตัวเว็บไซต์ “คิดค้าดอทคอม” ช่วยผู้ประกอบการมีข้อมูลเชิงลึกทำธุรกิจ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดตัวเว็บไซต์ “คิดค้าดอทคอม” เป็นเพื่อนคู่คิดในการทำการค้าให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก ข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อใช้วางแผนทำธุรกิจ นำร่อง “ข้าว ปาล์ม ยาง” ก่อนเพิ่ม “มัน ข้าวโพด และทุเรียน” ส่วนปี 64 จะเพิ่มสาขาธุรกิจให้มากขึ้น พร้อมเปิดตัวคู่มือการค้า

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.คิดค้า.com ขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีในการยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก และข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างไร้รอยต่อ ให้เรื่องการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้น โดยเว็ปไซต์ “คิดค้า” เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดในการทำการค้าสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมกับให้บริการข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้าสำหรับนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน          

สำหรับฟีเจอร์หลักของเว็ปไซต์คิดค้า คือ Analytics Dashboard ชี้โอกาสทางการค้า 3 สินค้าเกษตรสำคัญ หรือระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจการค้าและการทำธุรกิจ โดยในระยะที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์การค้าของ 3 สินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยผู้ประกอบการหรือนักวิเคราะห์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการส่งออกและการนำเข้าเพื่อนำไปวางแผนทางธุรกิจหรือวางนโยบาย โดยระบบสามารถช่วยชี้เป้าโอกาสทางการค้าผ่านการระบุตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสูง ระบุความเสี่ยงจากคู่แข่งทางการค้า และในระยะต่อไปภายในปีนี้จะเพิ่มข้อมูลสำหรับมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทุเรียน ส่วนในปี 2564 จะต่อยอดเว็บไซต์ให้ครอบคลุมสาขาธุรกิจมากขึ้น เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่มข้อมูลโอกาสทางการค้าเชิงพื้นที่ ทั้งรายจังหวัด และรายตลาดส่งออก          

ทั้งนี้ เว็ปไซต์คิดค้า ยังเปิดให้บริการข้อมูลอีก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ข่าวเด่นประเด็นร้อน (News & Hot Issues) เพื่อให้ผู้ประกอบการทันต่อเหตุการณ์ และเข้าใจความเสี่ยงทางการค้า เช่น บทวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการรับมือทางด้านการค้าจากผลกระทบของโควิด บทวิเคราะห์สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน เป็นต้น ส่วนที่สอง ราคาสินค้ารายวัน (Market Indicators) เพื่อให้ข้อมูลภาคธุรกิจและประชาชนเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น สถานการณ์ราคาสินค้าและค่าครองชีพ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ส่วนที่สาม นโยบายเด่นพาณิชย์ (Policy Highlight) ผู้ใช้สามารถรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการพาณิชย์และไม่พลาดข่าวสารสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ และส่วนสุดท้าย ซึ่งจะเปิดตัวในระยะถัดไป คือ คู่มือการค้า (Trade Tips) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและเทคนิคด้านการค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ผู้ประกอบการ ทำให้ขั้นตอนการค้าและการทำธุรกิจเป็นเรื่องเข้าใจง่าย

Check out our latest

Stories